ВІД РОЗРОБКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Головна : : Розробки : : Низьковольтна апаратура управління та захисту : : З'єднувачі вибухозахищені рудничні типу СВР

З'єднувачі вибухозахищені рудничні типу СВР

З'єднувачі призначені для швидкого з'єднання електричних ланцюгів напругою до 1140 В частотою 50 і 60 Гц змінного струму при приєднанні гнучких кабелів до електродвигунів та електроустаткування вугільних комбайнів та інших забійних машин, а також для з'єднання двох відрізків кабелів, прокладених по гірських виробленнях вугільних шахт і рудників.

Контакти головного ланцюга з'єднувачів повинні забезпечувати передачу електроенергії змінного струму напругою до 1140 В і частотою 50 і 60 Гц.

Номінальна напруга ланцюга керування – 60 В, номінальний струм – 10 А.

По номінальному струму головного ланцюга з'єднувачі виготовляються двох виконань 63 і 250 А. Кожне виконання має ряд конструктивних типовиконань.

Технічні характеристики
Номінальний струм
головного ланцюга
з'єднувача, А
Перетин основної
жили кабелю,
що приєднує, мм2
Найбільший зовнішній
діаметр кабелю,
що приєднує, мм
Стійкість
термічна
(діюче значення
за 0,2 с), А
електродинамічна
(амплітудне значення
за 0,2 с), А
До 63 6
10
6
31,6
34,5
40,2
2000 3800
Св. 63 до 250 25
35; 50
70
42,3
47,6; 51
54,2
4470 11500
Умови експлуатації

Ланцюги керування з'єднувачів повинні бути іскробезпечними.

З'єднувачі мають два конструктивних виконання: лінійні (Л) – для з'єднання двох відрізків гнучкого кабелю; які вбудовуються (розетка – ВР і вилка – ВВ) – для відводу та підведення електричної енергії до струмоприймачів.

Робоче положення в просторі – будь-яке.

З'єднувачі мають сім контактів: три контакти силового ланцюга, три – ланцюгів керування та один – заземлюючий.

Зусилля роз'єднання вилки та розетки за допомогою ключа за ДСТ 16934-79 с плечем 285 мм становить не більше 392 Н (40 кг).

Механічна зносостійкість з'єднувачів становить 6300 циклів сполучень-роз'єднань.

Термін служби з'єднувачів до списання 5 років. З'єднувачі протягом терміну служби капітальному ремонту не підлягають.

Ступінь захисту з'єднувачів від зовнішніх впливів навколишнього середовища IP67 за ДСТ 14254-96 для лінійних – у з'єднаному положенні, для тих, що вбудовують – при установці їх у виріб.

Електричний опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах не менш 10 МОм.

Пристрій і робота

З'єднувачі складаються з вилки та розетки. З'єднувачі різного призначення аналогічні по пристрою, але відрізняються конструкцією контактів та ізоляторів.
Як базова модель розглянемо пристрій лінійного з'єднувача. Він складається з лінійної вилки (ЛВ) і лінійної розетки (ЛР).

Лінійна вилка (ЛВ) складається з наступних основних вузлів: корпуса, блоку ізоляторів з контактними пальцями, кабельного уведення та кришки з ланцюжком.

Корпус являє собою зварену металеву деталь, на передній частині якої встановлена сполучна гайка, а на протилежному кінці – гніздо кабельного уведення. Усередині корпуса приварені пластини для кріплення блоку ізоляторів спеціальними гвинтами.

У блоці ізоляторів установлені три силових, три контрольних та один заземлюючий контактні пальці.

На торцевій стороні ізолятора в місці приєднання провідників є маркування силових контактів, контрольних і заземлюючого.

Силові, контрольні та заземлюючі пальці мають різну довжину для виконання наступної умови: при роз'єднанні з'єднувача першими повинні розмикатися контакти ланцюга керування, потім – контакти головного ланцюга й останнім – заземлюючий контакт. Цим забезпечується електричне блокування з'єднувачів, коли головні силові контакти роз'єднуються після дистанційного відключення напруги із цих контактів.

Контактні пальці мають затиски для приєднання та кріплення жил кабелю.

На блоці ізоляторів установлений напрямний палець для попереднього орієнтування вилки при з'єднанні з розеткою. Палець виступає за торець корпуса й, тим самим, забезпечує видимість при орієнтуванні.

Для забезпечення щілинного захисту між корпусом та ізолятором останній запресований у металеву втулку.

Контрольні іскробезпечні ланцюги відділені від силових іскронебезпечних ланцюгів ізоляційною перегородкою, яка закріплена на ізоляторі.

Кабельні уведення призначені для уведення, ущільнення та закріплення кабелів, які підводять до з'єднувачів.

Кабельні уведення складаються з гумового ущільнювального кільця, установленого в гнізді, муфти та заглушки. Заглушки призначені для захисту внутрішньої порожнини вступного відділення з'єднувача від пилу та вологи.

У кабельних уведеннях здійснюється кріплення кабелю від проворота та висмикування скобою, яка забезпечує розвантаження жил кабелю від розтяжних зусиль і скручування.

Ущільнення кабелю відбувається за рахунок деформації гумового кільця муфтою.

На час транспортування та зберігання внутрішня порожнина вилки закривається кришкою, яка захищає виріб від пилу та вологи, а вибухозахисні поверхні – від ушкодження.

Кришка за допомогою ланцюжка кріпиться до корпуса.

Лінійна розетка (ЛР) складається з наступних основних вузлів: корпуса, блоку ізоляторів з контактними гніздами, кабельного уведення та кришки з ланцюжком.

Корпус лінійної розетки по конструкції аналогічний корпусу лінійної вилки й відрізняється тим, що на передній частині виконане різьблення для нагвинчування гайки вилки при зчленуванні (стягуванні) вилки з розеткою.

На блоці ізоляторів установлені контактні гнізда силового та контрольного ланцюгів і заземлення.

Відповідне маркування контактних гнізд нанесені на торцевій поверхні ізолятора з боку приєднання жили кабелю.

Для орієнтування розетки при з'єднанні з вилкою на блоці ізоляторів установлене напрямне гніздо.

Всі інші деталі та вузли уніфіковані з вилкою.

На зовнішній поверхні корпусів вилки та розетки установлені стрільки-вказівники положення вилки і розетки при зчленуванні (вони повинні розташовуватися друг проти друга).
На зовнішній торцевій поверхні ізоляторів вилки та розетки є по дві стрілки, виконані пресуванням. Вони повинні розташовуватися під стрілками на корпусі при встановленні ізоляторів з контактами у свої корпуси.

Виступаючий за торець корпуса напрямний штир вилки, стрільки-вказівники на корпусах і стрілки на ізоляторах призначені для безпомилкового, правильного та надійного зчленування вилки з розеткою.

З'єднується та роз'єднується вилка з розеткою за допомогою сполучної гайки, яка закріплюється на корпусі вилки (розетки) і нагвинчується на корпус розетки (вилки) спеціальним ключем.
Сполучна гайка залежно від типовиконання з'єднувачів установлюється або на корпусі лінійної розетки, або на корпусі лінійної вилки.

З'єднувачі розетка, яка вбудовується (СВР-ВР) і вилка, яка вбудовується (СВР-ВВ) аналогічні по конструкції та складаються з наступних основних складових частин: розетка, яка вбудовується – розетка стаціонарна (РС), вилка кабельна (ВК); вилка, яка вбудовується – вилка стаціонарна (ВС), розетка кабельна (РК).

Забезпечення вибухозахищеності

Вибухозахищеність лінійних з'єднувачів забезпечується в з'єднаному положенні, що вбудовують – у з'єднаному положенні при вбудовуванні їх у виріб.

У конструкції з'єднувачів передбачені наступні основні міри та засоби вибухозахисту.

Контактні елементи вилки і розетки укладені у вибухонепроникні оболонки, які витримують тиск вибуху усередині них і виключають передачу вибуху в навколишнє вибухонебезпечне середовище.

Система електричного блокування з'єднувачів виконана таким чином, що при розніманні вилки та розетки першими розмикаються контакти ланцюга керування, потім контакти головного ланцюга й останнім розмикається контакт заземлюючого ланцюга. У момент розмикання заземлюючого контакту на гайці ще є запас різьблення.

Вибухонепроникність уведення кабелю досягається шляхом ущільнення його гумовим кільцем. Для можливості приєднання кабелю з різним зовнішнім діаметром гумове кільце має концентричні надрізи.

Вибухонепроникність з'єднувачів забезпечується застосуванням щілинного вибухозахисту.

Розміри циліндричних вибухонепроникних щілин забезпечуються конструкцією, технологією виготовлення та гарантуються заводом-виготовлювачем.

Вибухозахисні поверхні захищені від корозії антикорозійним захисним змащенням ЦИАТИМ-201 ДСТ 6267-74. Всі гвинти та гайки, які кріплять деталі із вибухозахисними поверхнями, а також струмоведучі та заземлюючі затиски забезпечені від самовідгвинчування пружинними шайбами.

Ізолятори виконані з електроізоляційного матеріалу групи «б» за ДСТ Р 51330.20-99.

Температура зовнішніх поверхонь корпусів у найбільш нагрітих місцях при нормальних режимах експлуатації не перевищує припустимої ДСТ Р 51330.0-99 з урахуванням максимальної температури навколишнього середовища.

Шляхи витоків та електричні зазори між струмоведучими частинами вилки та розетки, а також між ними й корпусами відповідають ДСТ Р 51330.20-99.

Міцність вибухонепроникних корпусів перевіряється іспитовим тиском 1,0 МПа.

Максимальна температура контактних з'єднань при нормальних режимах експлуатації не перевищує 70 °С.

Конструкція кабельних уведень з'єднувачів забезпечує надійне ущільнення подводимого кабелю та неможливість його висмикування та скручування.

Вид вибухозахисту «іскробезпечний електричний ланцюг (i)» забезпечується виконанням вимог до шляхів витоку та електричних зазорів між іскронебезпечними та іскробезпечними ланцюгами відповідно до вимог ДСТ Р 51330.10-99.

Ступінь захисту з'єднувачів від зовнішніх впливів IP67 за ДСТ 14254-96 забезпечується за рахунок застосування ущільнювальних прокладок і кілець у з'єднаннях.

На корпусі з'єднувачів установлена табличка з маркуванням вибухозахисту РВ Exd[ia]I і попереджувальним написом «Открывать, отключив от сети».

Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (лінійний (Л))
Рисунок 1 – Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (лінійний (Л))

Таблиця до рисунку 1
Позначення з'єднувачів L D1 B Маса, кг
СВР-63Л 465 121 121 11 ± 1,1
СВР-250Л 608 140 148 16,5 ± 1,6

Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (що вбудовується (розетка (ВР), вилка (ВВ))
Рисунок 2 – Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (що вбудовується (розетка (ВР), вилка (ВВ))

Таблиця до рисунку 3
Позначення з'єднувачів Розміри, мм Маса, кг
D1 D2 D3 D4 L1 L2
СВР-63ВВ
СВР-63ВР
121 98f9 116 95 90 346 9 ± 1
СВР-250ВВ
СВР-250ВР
140 105f9 127 113 114 440 12 ± 1,2

Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (лінійна та кабельна вилка (ЛВ и ВК), розетка кабельна (РК))
Рисунок 3 – Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (лінійна та кабельна вилка (ЛВ и ВК), розетка кабельна (РК))

Таблиця до рисунка 3
Позначення з'єднаєте Розміри, мм Маса не більше, кг
D1 B1 L
СВР-63ЛВ, СВР-63ВК, СВР-63РК 121 86 290 7,5
7,0
6,7
СВР-250ЛВ, СВР-250ВК, СВР-250РК 140 148 360 9,0
11,8
11,8

Габаритні, устаовочные розміри з'єднувачів (лінійна розетка (ЛР))
Рисунок 4 – Габаритні, настановні розміри з'єднувачів
(лінійна розетка (ЛР))

Таблиця до рисунку 4
Позначення з'єднувачів Розміри, мм Маса не більше, кг
D1 B1 L
СВР-63ЛВ 121 86 285 7,5
СВР-250ЛВ 135 148 360 8,4

Габаритні, настановні розміри з'єднувачів (стаціонарна вилка (ВС) і розетка (РС)))
Рисунок 5 – Габаритні, настановні розміри з'єднувачів
(стаціонарна вилка (ВС) и розетка (РС))

Таблиця до рисунка 5
Позначення з'єднувачів Розміри, мм Маса не більше, кг
А Б A1 Б1 L
СВР-63ВС
СВР-63РС
150 120 130 80 192 3,5
3,2
СВР-250ВС
СВР-250РС
165 130 145 94 210 4,5

Приєднувальні розміри для установки стаціонарних вилок (ВС) і разеток (РС) у виробах
Рисунок 6 – Приєднувальні розміри для установки стаціонарних вилок (ВС) і разеток (РС) у виробах

Таблиця до рисунка 6
Позначення з'єднувачів Розміри, мм
D1 А Б
СВР-63РС
СВР-63ВС
98H10 130 80
СВР-250РС
СВР-250ВС
105H10 145 94
Головна : : Розробки : : Низьковольтна апаратура управління та захисту : : З'єднувачі вибухозахищені рудничні типу СВР
Україна, м. Донецьк,
вул. 50-й Гвардійської дивізії, 17
тел.: +380 62 382-93-53
Рейтинг@Mail.ru Інформаційно-розважальний портал КомерСайт .Рейтинг сайтів регіону Украинский портАл Украина-Сегодня: Каталог сайтов Яндекс цитирования Украина онлайн Rambler Top100 Rambler's Top100 Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины Valid XHTML 1.1