ВІД РОЗРОБКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Головна : : Розробки : : Низьковольтна апаратура управління та захисту

Низьковольтна апаратура управління та захисту

Пристрій керування комплектний вибухозахищений КУУВ-500/500 Пристрій керування комплектний вибухозахищений КУУВ-500/500 нова розробка
Пристрій керування призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора для дистанційного керування, контролю стану, технічної діагностики та захисту трифазних електродвигунів з короткозамкненим ротором, установлених на вуглевидобувних комплексах напругою 1140/660 і 660 В у виробленнях вугільних шахт, небезпечних по газу (метану) і (або) вугільному пилу.

Пристрій керування комплектний вибухозахищений КУУВ-ВСП Пристрій керування комплектний вибухозахищений КУУВ-ВСП нова розробка
Пристрій керування призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора для дистанційного керування, контролю стану, технічної діагностики та захисту трифазних електродвигунів з короткозамкненим ротором, установлених на очисних комбайнах з винесеною системою подачі (ВСП) у виробленнях вугільних шахт, небезпечних по газу (метану) і (або) вугільному пилу.

Пристрій плавного пуску комплектний вибухозахищений КУВПП-250М Пристрій плавного пуску комплектний вибухозахищений КУВПП-250М нова розробка
Пристрій призначений для плавного запуску трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором, використовуваних у приводі стрічкових конвеєрів у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і (або) вугільному пилу.

Пристрій керування комплектний вибухозахищений рудничний КУУВК-250 Пристрій керування комплектний вибухозахищений рудничний КУУВК-250
Пристрій керування призначений для роботи в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора для керування, контролю стану та технічної діагностики трифазних двошвидкісних електродвигунів з короткозамкненим ротором, установлених у виробленнях вугільних шахт, небезпечних по газу (метану) і (або) вугільному пилу.

Вимикач автоматичний АВ-400ДО4 Вимикач автоматичний АВ-400ДО4
Вимикач із дистанційним відключенням призначений для захисту електричних установок від струмів коротких замикань, а також для оперативних включень і відключень електричних ланцюгів при нормальних режимах роботи в трифазних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформатора для роботи у вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу.

Джерело живлення шахтне модернізоване типу ИПШ–М Джерело живлення шахтне модернізоване типу ИПШ–М
Джерело живлення призначене для перетворення загальшахтної трифазної змінної напруги 380/660 В або 660/1140 В у трифазні напруги 127 В і 220/127 В для живлення одного електросвердла, освітлення та пристроїв автоматики.

Джерела живлення шахтні типу ИПШ Джерела живлення шахтні типу ИПШ
Джерело живлення призначене для перетворення загальношахтної трифазної змінної напруги 380/660 В або 660/1140 В у трифазну напругу 127 В і 220/127 В для живлення одного електросвердла, висвітлення й пристроїв автоматики.

Пускачі вибухозахищені рудничні ПВР-63P, 125/160Р Пускачі вибухозахищені рудничні ПВР-63P, 125/160Р
Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і (або) вугільному пилу, а також для захисту від струмів короткого замикання та перевантаження в силових ланцюгах, які відходять.

Пускачі вибухозахищені рудничні ПВР-250, ПВР-250/315, ПВР-400 Пускачі вибухозахищені рудничні ПВР-250, ПВР-250/315, ПВР-400
Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу, а також для захисту від струмів короткого замикання та перевантаження в силових ланцюгах, які відходять.

Пускачі вибухозахищені рудничні ПВР-250/315РТ Пускачі вибухозахищені рудничні ПВР-250/315РТ
Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу, для захисту від струмів короткого замикання та перевантаження в силових ланцюгах, які відходять, а також для передачі інформації про величину струму в навантаженні за допомогою системи телеконтролю та захисту СТКЗ.

Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВИ Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВИ
Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) та вугільному пилу, а також для захисту від струму короткого замикання і перевантаження в силових ланцюгах, які відходять.

Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВИ-Р Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВИ-Р
Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів с короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і (або) вугільному пилу, а також для захисту від струмів короткого замикання та перевантаження в силових ланцюгах, що відходять.

Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВИ-М Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВИ-М нова розробка
Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу, а також для захисту від струму короткого замикання та перевантаження в силових ланцюгах, які відходять. Пускач допускає підключення зовнішнього навантаження напругою 36 В (ланцюгів місцевого висвітлення та апаратури автоматизації).

Привід гальма вибухозахищений типу ПТВ Привід гальма вибухозахищений типу ПТВ
Привід призначений для приведення в дію гальм, установлених на приводах стрічкових конвеєрних установок, вантажопідйомних механізмів гірських машин.

Комплект апаратів для мостових кранів Комплект апаратів для мостових кранів
Комплект електричних апаратів, який складається із пристроїв комплектних вибухозахищених УВК-1 та УВК-2, блоків керування БК-2П, БК-3П і БК-3К, коробок розгалужувальних КРВ-1, постів керування, призначається для керування з підлоги або з кабіни мостовими та козловими кранами вантажопідйомністю до 0,5 МН (50 тс), як привід на якому використаються трифазні електродвигуни з короткозамкненим ротором.

Комплект апаратів для підвісних кранівв Комплект апаратів для підвісних кранівв
Комплект електричних апаратів, який складається із блоків керування БК-2К, БК-2П, коробки розгалузувателей КРВ-1 і підвісного кнопкового поста, призначається для керування електричними кранами, обладнаними вибухозахищеними талями вантажопідйомністю до 0,05 МН (5 тс).

Пускач вибухозахищений малогабаритний ПВМ Пускач вибухозахищений малогабаритний ПВМ нова розробка
Пускач призначений для місцевого та дистанційного керування трифазним асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором, у трифазних мережах змінного струму електроустановок хімічної, газової, нафтової та інших галузей промисловості.

З'єднувачі електричні типу СНВ З'єднувачі електричні типу СНВ
З'єднувачі призначені для роботи в шахтах, небезпечних по вибуху суміші метану або вугільному пилу з повітрям і можуть піддаватися механічному впливу падаючого вугілля та породи, а також дії агресивних лужних і кислотних шахтних вод та інтенсивному запиленню вугільним пилом.

З'єднувачі вибухозахищені рудничні типу СВР З'єднувачі вибухозахищені рудничні типу СВР
З'єднувачі призначені для швидкого з'єднання електричних ланцюгів напругою до 1140 В частотою 50 і 60 Гц змінного струму при приєднанні гнучких кабелів до електродвигунів та електроустаткування вугільних комбайнів та інших забійних машин, а також для з'єднання двох відрізків кабелів, прокладених по гірських виробленнях вугільних шахт і рудників.

Апарати захисту від струмів витоку уніфіковані рудничні АЗУР.1, АЗУР.2, АЗУР.3 Апарати захисту від струмів витоку уніфіковані рудничні АЗУР.1, АЗУР.2, АЗУР.3
Апарат захисту від струмів витоку АЗУР призначений для захисту людей від поразки електричним струмом і інших небезпечних наслідків витоків струму на землю в електричних мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 380 і 660 В с ізольованою нейтраллю трансформатора, застосовуваний у підземних виробленнях і на поверхні вугільних і гірничорудних підприємств в умовах холодного, помірного та тропічного клімату.

Апарати захисту від струмів витоку на землю АЗУР-1М Апарати захисту від струмів витоку на землю АЗУР-1М нова розробка
Призначення. Нова серія апаратів захисту АЗУР-1М призначена для захисту від струмів витоку на землю, зниження небезпеки поразки людей електричним струмом та іншими небезпечними наслідками витоків струму на землю в системах електропостачання гірських підприємств.

Апарати захисту від струмів витоку уніфіковані рудничні АЗУР-4, АЗУР-4ПП Апарати захисту від струмів витоку уніфіковані рудничні АЗУР-4, АЗУР-4ПП
Апарат захисту від струмів витоку АЗУР-4 – апарат захисту уніфікований, рудничний, четвертого виконання, призначений для захисту людей від поразки електричним струмом та іншими небезпечними наслідками витоків струму на землю в електричних мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 660 і 1140 В с ізольованою нейтраллю трансформатора.

Блок реле витоку РУ-127/220 МК Блок реле витоку РУ-127/220 МК
Блок реле витоку РУ-127/220 МК призначений для захисту людей від поразки електричним струмом та іншими небезпечними наслідками витоків струму на землю в електричних мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 127 і 220 В с ізольованої нейтраллю трансформатора. Блок захисту вбудовується в розподільний пристрій шахтних джерел харчування типу ІПШ, застосовуваних у підземних виробленнях і на поверхні вугільних і гірничорудних підприємств.

Блок захисту БЗ-2 Блок захисту БЗ-2
Блок захисту БЗ-2 призначений для попереднього контролю ізоляції, захисту від витоків струму на землю та короткі замикання в ланцюгах напругою 36 (42) В, підключених до вибухозахищених апаратів та небезпечних відносно запалення метано-повітряного середовища та пожеж. Блоки служать для вбудовування у вибухозахищені оболонки пускачів, комплектних пристроїв керування (станцій), трансформаторних підстанцій та інших апаратів, у яких передбачається вивід напруги 36(42) В для харчування зовнішніх струмоприймачів.

Блок комплексного захисту БКЗ-3 МК Блок комплексного захисту БКЗ-3 МК нова розробка
Блок призначений для захисту підземних електричних мереж з ізольованою нейтраллю від струмів короткого замикання разом з датчиками струму типу ДТ1..ДТ8, для захисту електродвигунів від перевантажень із запам'ятовуванням режиму перевантаження та для попереднього контролю двох рівнів опору ізоляції приєднань, які відходять від комутаційних апаратів. Блоки служать для вбудовування в рудничні комутаційні апарати керування та захисту.

Датчики струму ДТ-1 – ДТ-8 Датчики струму ДТ-1 – ДТ-8
Датчики струму ДТ призначені для застосування разом із блоками захисту типу БКЗ-3 та ін., і служать для захисту приєднань, які відходять, розподільних мереж напругою до 1200 В від струмів короткого замикання та перевантажень.

Блок багатоканальний максимального струмового захисту ММТЗ Блок багатоканальний максимального струмового захисту ММТЗ
Блок багатоканальний максимального струмового захисту (ММТЗ) призначений для захисту трифазних мереж з ізольованої нейтраллю від струмів короткого замикання. Блок використається із двома комплектами трансформаторів струму ПІЖЦ.671221.003 і вбудовується в джерела харчування шахтні типу ІПШ.

Іскробезпечні блоки дистанційного керування БДУ-4-2, БДУ-4-3 Іскробезпечні блоки дистанційного керування БДУ-4-2, БДУ-4-3
Блоки дистанційного керування типу БДУ-4-2 і БДУ-4-3 призначені для дистанційного керування включенням і відключенням одиночних механізмів, підключених до вибухозахищених пускачів і комплектних пристроїв керування (станціям), для дистанційного відключення апаратів захисту (автоматичних вимикачів, РУНН, трансформаторних підстанцій), а також для контролю опору заземлюючого проводу пересувних механізмів і машин, і захисту від втрати керування та самовключення.

Блок індикації навантаження БИН-МК Блок індикації навантаження БИН-МК
Блок індикації навантаження БИН-МК разом з датчиком струму типу ДТ призначений для візуальної індикації рівня струмового навантаження в ланцюзі, який відходить від вибухозахищених комутаційних апаратів.

Блок індикації БИН2 МК X Блок індикації БИН2 МК X нова розробка
Блок індикації БIН2 МК X разом з датчиком струму типу ДТ призначений для відображення на рідиннокристалічному індикаторі (ЖКИ) значення струмового навантаження та напруги мережі, а також діагностики роботи основних вузлів комутаційного апарата та світлової індикації про спрацьовування захистів блоку БКЗ-3 та БЗ-2, включення контактора, блоку БДУ і перевірки ланцюга контактора. Блок є індикаторним приладом, а не вимірювальним.

Блок індикації та контролю трансформаторної підстанції БИК-ТП Блок індикації та контролю трансформаторної підстанції БИК-ТП нова розробка
Блок індикації та контролю трансформаторної підстанції БИК-ТП призначений для збору, зберігання та відображення на рідиннокристалічному індикаторі (ЖКІ) інформації про стан апаратури керування та захисту трансформаторної підстанції.

Блок форсованого включення БФВ Блок форсованого включення БФВ
Блок форсованого включення БФВ призначений для керування електромагнітним приводом вакуумного контактора типу КМ17Р.

Блок керування та форсировки БУФ-1М Блок керування та форсировки БУФ-1М
Блок керування та форсировки БУФ-1М призначений для керування електромагнітними приводами реверсора ПІЖЦ.641379.004 і вакуумних контакторів типу КМ17Р, КВ1,14.

Система телеконтролю та захисту електродвигуна СТКЗ Система телеконтролю та захисту електродвигуна СТКЗ нова розробка
Система телеконтролю та захисту електродвигуна (СТКЗ) призначена для контролю робочих параметрів і захисту від перевантажень електродвигунів, які працюють у розподільчих мережах змінного струму напругою до 1200 В вугільних шахт, передачі даних по іскробезпечним ланцюгам виділеної пари лінії зв'язку (ЛЗ) диспетчерові на комп'ютер, реєстрації та зберігання даних з наступним переглядом та аналізом.

Cвітильник головний СГ1 Cвітильник головний СГ1
Світильник призначений для індивідуального висвітлення робочого місця в умовах вугільних шахт всіх категорій по пилугазовому режиму.

Світильник головний СГ2 Світильник головний СГ2
Світильник призначений для індивідуального висвітлення робочого місця в умовах вугільних шахт всіх категорій по пилугазовому режиму.

Стенд для перевірки та настроювання апаратів захисту від витоків струму типу АЗУР Стенд для перевірки та настроювання апаратів захисту від витоків струму типу АЗУР
Стенд призначений для перевірки, регулювання, настроювання та визначення основних захисних параметрів і характеристик апаратів захисту від струмів витоків на землю типу АЗУР, АЗШ, АЗПБ та аналогічних пристроїв.

Головна : : Розробки : : Низьковольтна апаратура управління та захисту
Україна, м. Донецьк,
вул. 50-й Гвардійської дивізії, 17
тел.: +380 62 382-93-53
Рейтинг@Mail.ru Інформаційно-розважальний портал КомерСайт .Рейтинг сайтів регіону Украинский портАл Украина-Сегодня: Каталог сайтов Яндекс цитирования Украина онлайн Rambler Top100 Rambler's Top100 Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины Valid XHTML 1.1