ВІД РОЗРОБКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Головна : : Продукція : : Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВІ-М

Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВІ-М

Пускач призначений для дистанційного керування включенням і відключенням трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, експлуатованих у трифазних мережах змінного струму частотою 50 Гц с ізольованою нейтраллю трансформатора у вугільних шахтах.

Також пускач призначений для захисту від струму короткого замикання та перевантаження в силових ланцюгах, які відходять. Пускач допускає підключення зовнішнього навантаження напругою 36 В (ланцюгів місцевого висвітлення та апаратури автоматизації).

ПРВІ-М
Рисунок 1 – ПРВІ-М

Іскробезпека ланцюга дистанційного керування напругою 18 В забезпечується іскрозахисними елементами FИа убудованого блоку дистанційного керування, які закриваються пластмасовим кожухом.

Умови експлуатації

Пускач призначений для роботи в наступних умовах:

Технічні характеристики
Найменування параметра Величина
Номінальний струм, А 32/63, 125/160, 250
Номінальна напруга мережі, В 380/660, 660/1140
Частота струму, Гц 50
Номінальний режим роботи пускача тривалий
Максимальна потужність зовнішнього навантаження в ланцюзі 36 В, В·А 75
Контрольований опір заземлюючого проводу, Ом 50
Уставки спрацьовування пристрою контролю ізоляції, кОм:
при напрузі мережі 380, 660 В 30
при напрузі мережі 1140 В 100
Споживана потужність ланцюгів захисту та керування не більше, В·А 100
Маса пускача не більше, кг 140

Пускач забезпечує роботу в тривалому та повторно-короткочасному режимах.

Механічна зносостійкість пускача становить не менш 5·106 циклів вмикань-відключень (ВО), роз'єднувача – не менш 6300 циклів ВО.

Конструкцією пускача передбачені п'ять кабельних уведень для контрольних ланцюгів і три – для силових ланцюгів.

Пристрої для підключення вступних силових кабелів розраховані на підключення як гнучких, так і броньованих кабелів.

Струмообмежуюча дія силового ланцюга пускача еквівалентно 15 м гнучкого кабелю перетином 50 мм2.

Гранична комутаційна здатність і розрахункова потужність керованого електродвигуна при η·cosφ=0,75
Номінальний
струм, А
Номінальна
напруга, В
Здатність, яка відключає
(діюче значення струму), А
Здатність, яка включає
(амплітудне значення струму), А
Розрахункова потужність
керованого електродвигуна, кВт
32 380 1100 1900 16
32 660 1100 1900 27
32 1140 750 1250 47
63 380 1500 2700 31
63 660 1500 2700 54
63 1140 1000 1650 93
125 380 2500 4600 62
125 660 2500 4600 107
125 1140 1750 2850 185
160 380 3120 5750 79
160 660 3120 5750 137
160 1140 2375 4225 237
250 380 3750 6900 120
250 660 3750 6900 210
250 1140 3000 5600 370
Уставки спрацьовування струмового захисту від перевантаження
Номінальний струм, А Струм уставки, який відповідає умовним одиницям на шкалі максимального струмового захисту, А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224
63 126 158 189 221 252 284 315 347 378 410 441
125 250 312 375 437 500 562 625 687 750 813 875
160 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120
250 500 625 750 875 1000 1120 1250 1375 1500 1625 1750
Уставки спрацьовування струмового захисту від перевантаження
Номінальний струм, А Струм уставки, який відповідає умовним одиницям на шкалі захисту від перевантаження, А
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
32 9,6 12,8 16 19,2 22,4 25,6 28,8 32 35,2
63 18,9 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63 69,3
125 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5
160 48 64 80 96 112 128 144 160 176
250 75 100 125 150 175 200 225 250 275
Пристрій і робота

Пускач являє собою вибухонепроникну прямокутну оболонку, яка складається з корпуса, кришки, яка швидко відкривається, кришок вступного та вивідного відділень, кабельних вступних пристроїв і блокувального пристрою.

Загальний вид ПРВІ-М
Рисунок 2 – Загальний вид ПРВІ-М

У корпусі розташована панель, на якій установлені вакуумний контактор, трансформатор напруги, блоки: керування (БДУ), комплексного захисту (БКЗ), захисту вихідних ланцюгів 36 В (БЗ-2), форсованого включення (БФВ), індикації (БІН2 МК). На цій же панелі розташований трансформатор харчування блоку БДУ, запобіжники, перемикачі «РАБОТА», «ПРОВЕРКА» і вибору номінального струму.

На зовнішній бічній поверхні корпуса праворуч установлена рукоятка приводу включення роз'єднувача, штовхальник кнопкового вимикача «СТОП», диск механічного блокування роз'єднувача з кришкою, яка швидко відкривається. Штовхальник кнопкового вимикача «СТОП» сблокован з рукояткою роз'єднувача та не дозволяє його відключити при включеному контакторі. Ліворуч на зовнішній бічній поверхні корпуса встановлений поворотний прапорець приводу кнопок «ВЗВОД ЗАЩИТ. ПРОВЕРКА КИ» і «ПРОВЕРКА СХЕМЫ. ПРОВЕРКА РУ-36».

Механічне блокування роз'єднувача з кришкою, яка швидко відкривається, призначені для забезпечення безпеки обслуговування пускача в умовах експлуатації. Вона виконана таким чином, що кришку, яка швидко відкривається, неможливо відкрити при включеному роз'єднувачі та неможливо включити роз'єднувач при відкритій кришці.

Реверсування навантаження здійснюється при натиснутому штовхальнику кнопкового вимикача «СТОП» поворотом рукоятки приводу роз'єднувача на 90°.

Роз'єднувач відключається поворотом рукоятки приводу роз'єднувача у відключене положення при натиснутому штовхальнику кнопкового вимикача «СТОП».

Після відключення роз'єднувача паз диска роз'єднувача стає напроти сектора приводу кришки, що дозволяє за допомогою рукоятки відімкнути затвор кришки та відкрити її переміщенням у горизонтальному напрямку вправо з наступним поворотом кришки «на себе».

Запирання кришки здійснюється у зворотному порядку поворотом кришки та забезпеченням прилягання поверхонь корпуса і кришки з наступним горизонтальним переміщенням кришки вліво до упору.

Електрична схема пускача забезпечує:

По керуванню та захистам:

По сигналізації та діагностиці стану основних вузлів:

Забезпечення вибухозахищеності

Пускач виготовляється за рівнем вибухозахисту – вибухобезпечним (РВ), по виду вибухозахисту – «вибухонепроникна оболонка», «іскробезпечний електричний ланцюг» (3ВИа).

Рівень і вид захисту пускача, досягаються наступними мірами та засобами:

Відображення інформації на ЖКІ та світлодіодних індикаторах.

У верхній частині корпуса блоку перебувають 4 світлодіода для відображення стану захистів і дворядковий ЖКІ для відображення візуальної інформації.

У першому рядку відображається інформація про спрацьовування максимального струмового захисту, захисту від перевантаження пускача, включенні блоку БДУ та контактора, а також значення струму навантаження в амперах.

Другий рядок відображає інформацію про блокування включення комутаційного апарата через низький опір ізоляції кабельної мережі, яка відходить, про спрацьовування блоку захисту БЗ-2, про перевірку ланцюга контактора, а також напруги ланцюга, який відходить, у вольтах.

При подачі напруги на пускач ЖКІ протягом 2 секунд відображає напис «Напр. подано» (рисунок 3а), після чого екран очищається та у другому рядку відображається значення напруги мережі у вольтах (рисунок 3б).

При перевірці ланцюга контактора (ПРОВЕРКА СХЕМЫ) у випадку цілісності ланцюга контактора в першому рядку ЖКІ з'являється напис «ПРОВЕРКА», у другому рядку відображається напруга мережі (рисунок 3в). При обриві ланцюга контактора, напис «ПРОВЕРКА» не з'являється. Якщо перевірка ланцюга контактора супроводжується перевіркою схеми контролю ізоляції БКЗ-3, то у випадку цілісності ланцюга контактора та працездатності контролю ізоляції ЖКІ має вигляд, представлений на рисунку 3м.

При натисканні на кнопку «Пуск» поста дистанційного керування, включається блок БДУ, який подає команду на включення контактора. У нормальному режимі роботи комутаційного апарата на ЖКІ у верхньому рядку з'являється напис «БДУ», означаючий включення блоку БДУ, і «КМ» – включення контактора (рисунок 3д). Після пуску двигуна та при рівні струму навантаження більше 0,16 Iном, написи «БДУ» і «КМ» зникають, замість них у першому рядку ЖКІ відображається значення струму навантаження в амперах (рисунок 3е).

Відображення інформації на ЖКІ
Рисунок 3 – Відображення інформації на ЖКІ

При спрацьовуванні одного із захистів, на ЖКІ відображаються написи «МТЗ», «ТЗП», «КИ» або «РУ-36» (рисунок 4а). Поруч із відповідним написом для залучення уваги загоряється червоний дублюючий світлодіод (рисунок 4б-д).

При зниженні опору ізоляції кабельної мережі, яка відходить, до попереджувального рівня напис «КИ» і дублюючий світлодіод мигають із частотою 1 Гц.

Індикація аварійних режимів
Рисунок 4 – Індикація аварійних режимів

Головна : : Продукція : : Пускач рудничний вибухозахищений типу ПРВІ-М
Україна, м. Донецьк,
вул. 50-й Гвардійської дивізії, 17
тел.: +380 62 382-93-53
Рейтинг@Mail.ru Інформаційно-розважальний портал КомерСайт .Рейтинг сайтів регіону Украинский портАл Украина-Сегодня: Каталог сайтов Яндекс цитирования Украина онлайн Rambler Top100 Rambler's Top100 Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины Valid XHTML 1.1