ВІД РОЗРОБКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Головна : : Про інститут : : Основні підсумки діяльності інституту за перше десятиліття...

< Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ >

Основні підсумки діяльності інституту за перше десятиліття (1957-1967)

Розвиваючи виробничі та наукові зв'язки з підприємствами і організаціями вугільної, хімічної, нафтової та газової промисловості відділи інституту рік у рік успішно виконували тематичні плани, впроваджуючи усе більше нових ефективних розробок. Їхня актуальність підтверджується тим, що вже за перші десять років діяльності обсяг виконуваних інститутом робіт виріс в 50 разів (з 66,2 тис. руб. у 1957 р. до 3 млн. 290 тыс. руб. у 1967 р.). У загальній тематиці інституту питома вага розробок для вугільної промисловості склала 60-65 %.

От лише кілька найважливіших розробок того періоду, які сприяли технічному прогресу, насамперед, у вуглевидобувній галузі. Кращі з них представлялися в експозиціях павільйону «Електротехніка» ВДНГ СРСР:

  • двигуни серії АСВ для приводу запірних арматур потужністю від 0,18 до 7,5 кВт (Тираспольський «Електромаш»). У 1961 р. розробка визнана гідною двох срібних і двох бронзових медалей ВДНГ СРСР (А.Ф. Панкратьєв, В.А. Рєпін, М.Є. Поволоцький, Ю.І. Дмитренко та ін.);
  • ряд типорозмірів комбайнових двигунів ЭКВ із водяним охолодженням (Першотравневий завод ім. К. Маркса). У 1964 р. ця розробка визнана гідною диплома ІІ-го ступеня та срібної медалі ВДНГ СРСР (А.А. Зак, Ю.І. Дмитренко, Л.Б. Ландкоф та ін.);
  • комплект апаратури для керування двигунами підземних лебідок і малих піднімальних машин напругою 660 В і потужністю 250 кВт (Першотравневий завод ім. К. Маркса). У 1964 р. ця розробка визнана гідною диплома ІІ-го ступеню і бронзовій медалі ВДНГ СРСР (М.Н. Василевський, А.І. Аронович, С.М. Тов, П.П. Бацилєв та ін.);
  • двигуни серії ВАО потужністю від 0,27 до 100 кВт (Тираспольський «Електромаш», Новокаховський електромашинобудівельний завод, Кемеровський «Кузбаселектромотор»). У 1965 р. ця розробка була визнана гідною диплома І-ої ступені та золотої медалі ВДНГ СРСР (А.Ф. Панкратьєв, М.Є. Поволоцький, Н.Н. Волковой, В.В. Каіка, Є.Б. Ковальов, Н.П. Бачурихін, В.Ф. Горягин, К.Д. Макаров та ін.);
  • апаратура керування і акумуляторні батареї для електронавантажувача ЭПВ-1(Калінінградський вагонобудівний завод). У 1965 р. ця розробка визнана гідною срібної медалі ВДНГ СРСР (А.І. Аронович, А.В. Борисов, М.Ф. Вертелецький, П.П. Бацилєв та ін.);
  • пересувні трансформаторні підстанції із кварценаповненими трансформаторами серії ТКШВП потужністю 135, 180, 240 і 320 кВ·А та трансформатори ТКШВ потужністю 75 і 100 кВ·А, а також нова серія підстанцій ТКШВПС на ізоляції зі склопластиків потужністю 160, 200, 250 і 320 кВ·А (Донецький енергозавод). У 1966 р. остання визнана гідною бронзової медалі ВДНГ СРСР (В.О. Хорунжий, А.І. Кубрак, А.І. Плетнев, В.В. Шилов, І.І. Зайцев та ін.).

ЭКВ4-185
ЭКВ4-185

Кращі з розробок інституту одержали три дипломи, а 28 співробітників були відзначені медалями головної виставки країни. Економісти підрахували: за десять років своєї діяльності інститут затратив на дослідження та розробку нововведень 19,2 млн. руб., а економічний ефект від їхнього впровадження тільки за один рік склав 21,3 млн. руб.

Усе більше зростає обсяг фундаментальних досліджень із розрахунком на створення перспективних систем і матеріалів для вибухозахищеного електрообладнання. У результаті співробітниками інституту були розроблені нові види електрообладнання іскробезпечного та для вибухонебезпечних середовищ 4-ї категорії; нова ізоляція обмоток комбайнових двигунів ЕКВ на кремнійорганичної основі та технології її виготовлення, впроваджена на Першотравневому заводі ім. К. Маркса; створено ізоляцію обмоток двигунів нової єдиної серії ВАО потужністю від 100 до 1000 кВт; істотно поліпшені властивості дугогасительних камер з кераміки КДІ для високовольтних контакторів; розроблені та впроваджені на заводах галузеві нормалі на основні й типові елементи та конструкції вибухозахищеного електрообладнання.

Інститут став виконувати функцію головного в галузі по координації робіт всіх організацій і підприємств країни в області вибухобезпечного електроустаткування. Тут регулярно проводилися галузеві наради і конференції. Фахівці інституту проводять роботи з визначення перспективної потреби в основних видах вибухозахищеного електрообладнання, визначенню доцільності створення та освоєння нових виробів, обґрунтуванню їхньої економічної ефективності.

Вибухозахищені двигуни ВАО2 низької та високої напруги
Вибухозахищені двигуни ВАО2 низької та високої напруги
Вибухозахищені двигуни ВАО2 низької та високої напруги

Створене фахівцями інституту електрообладнання для вугільної промисловості дозволило вирішити проблему перекладу шахтних дільничних електромереж з напругою 380 В на 660. На вимогу вуглярів в інституті були початі дослідження з підготовки електрифікації шахт із шарами, яки круто падають, небезпечними по раптових викидах, а також по створенню електрообладнання для високопродуктивних очисних комплексів на підвищену напругу 1140 В.

Будучи єдиним у країні комплексним інститутом по створенню вибухозахищеного та рудничного електрообладнання Діпрондоселектрошахт вносить головний вклад у рішення цієї проблеми, забезпечуючи разом з іншими галузевими інститутами та заводами-виготовлювачами науково-технічний прогрес у своїй галузі. Великі комплексні роботи, як правило, виконуються в тісному зв'язку з головними НДІ електропромисловості та іншими галузями, заводами-виготовлювачами. Налагоджено ділові та творчі зв'язки з найбільшими інститутами країни, серед яких: ВЕІ ім. В.І. Леніна, ВНДІЕМ, ВНДІЕлектропривод, ВНДІЭлектроапарат, ІГД ім. А.А. Скочинського, МакНДІ, ВостНДІ; заводами: Торезським електротехнічним, Першотравневим ім. К. Маркса, Донецьким енергозаводом, Тираспольським «Електромашем», Новокаховським електромашинобудівельним, Кемеровським «Кузбаселектромотор», Ясиноватським машзаводом, Донецьким машзаводом ім. ЛКУ, Конотопським «Червоний металіст» та ін.

У березні 1967 р. було затверджено нове положення про інститут, у якому сформульовані його основні завдання. Виходячи з них інститут спеціалізується на створенні: серій асинхронних двигунів потужністю до 2000 кВт; серій шахтних трансформаторів і пересувних трансформаторних підстанцій потужністю до 1200 кВ/А і перетворювальних підстанцій на напівпровідникових випрямлячах на струми до 1000 А та напругу до 800 В; низьковольтної апаратури керування породонавантажувальними машинами, вуглевидобувними та прохідницькими комплексами; високовольтних безмасляних расподілпристроїв на 6000 В і комутаційних апаратів; апаратури, засобів автоматизації, а також спецапаратури для випробувань та ін.

Крім того, досліджуються і розробляються електроприводи для машин і механізмів гірської промисловості, створюються засоби вибухо- та іскрозахисту електрообладнання. У цьому напрямку інститут має гарні заділи: ведуться роботи зі створення комплекту електрообладнання для ряду прохідницьких комбайнів, проведені випробування приводів з вибухобезпечними електромагнітними фрикційними муфтами, розширилися можливості застосування асинхронного приводу і автоматизації гірських машин, виготовлені та досліджені досвідчені зразки асинхронних регульованих електроприводів для хімічної промисловості, проводяться також багато інших наукових досліджень.

У квітні 1967 р. у столиці Донбасу була проведена ІІІ Всесоюзна нарада по вибухозахищеному електрообладнанню, у роботі якого брали участь представники понад ста зацікавлених підприємств та організацій. Представники виробництва та науки, які виступали, відзначили необхідність розробки регульованих електроприводів як основного напрямку розвитку приводу на найближчі роки. Підсумкове рішення наради поряд з іншими директивними документами лягли в основу програми перспективних розробок інституту.

База відпочинку «Світанок»
База відпочинку «Світанок»

До десятиліття свій діяльності Діпрондоселектрошахт сформувався у великий науково-технічний і держконтрольний центр по вибухозахищеному та рудничному електрообладнанню, відомий далеко за межами країни. Його колектив виріс до 1866 співробітників. Усього десять років – і на місці пустиря виросло наукове містечко, яке потопає у зелені. У його структуру ввійшли не тільки науково-виробничі будинки і спорудження, лабораторії, дослідно-експериментальний завод, але й житлові будинки, два дитячих садки, дві бази відпочинку – в Урзуфі і Щурові.

< Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ >

Головна : : Про інститут : : Основні підсумки діяльності інституту за перше десятиліття...
Україна, м. Донецьк,
вул. 50-й Гвардійської дивізії, 17
тел.: +380 62 382-93-53
Рейтинг@Mail.ru Інформаційно-розважальний портал КомерСайт .Рейтинг сайтів регіону Украинский портАл Украина-Сегодня: Каталог сайтов Яндекс цитирования Украина онлайн Rambler Top100 Rambler's Top100 Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины Valid XHTML 1.1