ВІД РОЗРОБКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Головна : : Про інститут : : Підвищення кваліфікації наукових і технічних кадрі...

< Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ >

Підвищення кваліфікації наукових і технічних кадрів

Підготовка наукових кадрів в інституті здійснюється через заочну й цільову аспірантуру у вузах великих НДІ Донецька, Києва, Харкова, Москви, Новочеркаська та інших міст. Починаючи з 1961 р. в інституті в допомогу здобувачам були організовані кружки по вивченню іноземних мов і філософії на рівні вимог кандидатського мінімуму. Заняття в них вели висококваліфіковані викладачі донецьких вузів.

Для підвищення кваліфікації молодих наукових і технічних кадрів у ВНДІВЕ та в інших інститутах країни регулярно проводилися школи по обміну досвідом і розробці, виготовленні та експлуатації електрообладнання, у тому числі й вибухозахищеного, галузеві конференції по його якості та надійності, семінари по досвіду експлуатації. Більш ніж 150 співробітників інституту щорічно навчаються на вечірніх і заочних відділеннях різних вузів і технікумів.

Орієнтована на перспективу робота керівництва інституту по підготовці наукових кадрів дійсно починає приносити плоди. Першими кандидатами технічних наук, підготовленими безпосередньо в інституті, стали Є.С. Траубе (1962 р.), Ю.А. Дикий (1964 р.), Т.А. Понизько, Я.С. Риман, А.М. Убийко, Р.Г. Беккер (1965 р.), М.А. Чертков (1966 р.).

Починаючи з 1967 р. підготовка наукових кадрів в інституті стала здійснюватися ще в більш широких масштабах. Знаходячи досвід дослідників і конструкторів, підвищуючи свій теоретичний рівень, найбільш талановита молодь удосконалює творчий пошук, успішно опановує сучасними методами досліджень. Якщо до 1966 р. в інституті налічувалося до 10 аспірантів і до 30 здобувачів, то в 80-і роки число аспірантів доходило вже до 40, а самостійно працюючих над темою здобувачів - до 50 чоловік. Загін інституту співробітників, які захистилися, щорічно поповнювався.

Великий внесок у підготовку наукових кадрів внесла створена у 1964 р. Рада молодих учених інституту, яка об'єднала більше 200 дослідників, конструкторів, технологів. Саме з їхнього середовища вийшла більша частина кандидатів наук.

Із числа тих, хто раніше захистив кандидатські дисертації, найбільш обдаровані й цілеспрямовані фахівці продовжували підвищувати свій науковий і технічний рівень, успішно захистивши згодом докторські дисертації. У їхньому числі – Є.С. Траубе, А.І. Пархоменко, І.Г. Ширнін, С.В. Карась, В.Ф. Горягин, В.С. Дзюбан, Є.Б. Ковальов (усі наприкінці 80-х).

Співробітники, які займаються науково-дослідними й дослідно-конструкторськими роботами регулярно публікуються в науково-технічних журналах і збірниках, видають брошури та довідники.

З 1990 р. у штатний розклад інституту вперше була уведена посада вченого секретаря. Її зайняв і по теперішній час займає кандидат технічних наук Роман Маркович Лазебнік. На його плечі лягла підготовка пропозицій по перспективних і річних планах НДДКР, підготовка та видання наукових праць, організація наукових конференцій і семінарів. Плідна діяльність цієї людини сприяла тому, що ВАК СРСР відніс збірник наукових праць інституту до видань, у яких можуть публікуватися результати докторських дисертацій (список №42), що прискорило захист здобувачів ученого ступеня доктора технічних наук.

У цей час збірник наукових праць УкрНДІВЕ «Вибухозахищене електрообладнання» визнаний ВАК України як наукове видання, у якому можуть публікуватися результати кандидатських і докторських дисертацій.

< Попередній розділ | Зміст | Наступний розділ >

Головна : : Про інститут : : Підвищення кваліфікації наукових і технічних кадрі...
Україна, м. Донецьк,
вул. 50-й Гвардійської дивізії, 17
тел.: +380 62 382-93-53
Рейтинг@Mail.ru Інформаційно-розважальний портал КомерСайт .Рейтинг сайтів регіону Украинский портАл Украина-Сегодня: Каталог сайтов Яндекс цитирования Украина онлайн Rambler Top100 Rambler's Top100 Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М -  Каталог фирм, организаций, товаров и услуг Украины Valid XHTML 1.1